İnsan Kaynakları

mixing_talent_swirls
En büyük zenginliklerimizden biri olan insan kaynağının doğru ve düzenli bir şekilde işlenmesi, İnsan Kaynakları politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışanlarımızı hem teknik yönden bilgilendirmek hem de kişisel gelişimlerini desteklemek bizim önceliklerimizdendir.
 
Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihtiyaç duyulan yüksek performans ve sürekli iyileştirme çalışmalarının eğitim ve gelişim faaliyetleri ile desteklenmesi AkzoNobel Kemipol kurum kültürünün en önemli parçalarından biridir.
 
AkzoNobel Kemipol’ün bakış açısında, verimlilik için şirkette iş birliği ve dayanışmayı prensip edinmiş bir kültürel yapının oluşturulması kritik önem taşımaktadır. Bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerinin yanı sıra, bu bireylerin meydana getirdiği takımlar arasında empati ve sinerjinin yaratılmasına yönelik çalışmalar da özenle sürdürülmektedir.