Sağlık, Güvenlik, Çevre

AkzoNobel Kemipol’de sürdürülebilirlik her türlü faaliyetin bütünleşik bir parçasıdır.

Green leaves
 

Sağlık

AkzoNobel Kemipol faaliyetlerini çalışanlarının ve diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önleyecek şekilde sürdürür.

  • Sağlıksızlığa yol açacak riskler analiz edilir
  • Çalışanların risk analizleri doğrultusunda sağlık kontrolleri yapılır
  • Çalışanlar için ergonomik çalışma koşulları sağlanmasına özen gösterilir

Güvenlik

AkzoNobel Kemipol  çalışanlarının ve taşeronlarının faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazaların ve tehlikeli olayların önlenmesi için çaba gösterir.

  • İş güvenliği riskleri analiz edilir
  • Risk analizleri doğrultusunda gerekli önlemler alınır
  • İş Güvenliği Performansı, performans kriterleri ile izlenir

Çevre

AkzoNobel Kemipol  uygun tasarım, dağıtım, kullanım ve bertaraf uygulamalarıyla faaliyet ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini önler veya azaltır.

  • Tüm faaliyetler çevre mevzuatına uygun şekilde yürütülür
  • Çevre etkileri analiz edilir ve sürekli iyileştirme imkanları araştırılır
  • Çevre Performansı, performans  kriterleri ile izlenir