Ürün Sorumluluğu

Chemicals
 

AkzoNobel Kemipol olarak, ürün sorumluluğunu sadece mevzuata uymak değil, iş stratejimizin bütünleyici bir parçası olarak görüyoruz. Risk değerlendirmesi ve mevzuata uyum temelinde belirlediğimiz hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçiriyoruz. Ürün sorumluluğu uygulamalarında öne çıkan fonksiyonlarımız şunlardır: 

  • Araştırma
  • Satış ve pazarlama
  • Teknik servis
  • Mevzuata uyum
  • Sağlık, güvenlik ve çevre
  • Satın alma
  • Sevkiyat