REACH

Çevreyi ve insanları korumak

REACH

REACH Tüzüğü (EC no 1907/2006), AB ve EEA-EFTA ülkelerine ihracat yapan ya da ihracata yönelik hizmet veren bizim gibi firmalara yeni yükümlülükler getirmiştir. İnsan sağlığı ve çevrenin daha fazla korunmasına olan katkısı ve hayvan testlerinin azaltılmasına yönelik hedefi nedeniyle bu tüzüğü çok önemli buluyoruz.

İhraç etmekte olduğumuz maddelerimizin önkayıt işlemleri, ikmalcilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Kayıt sorumluluğu, ikmalcilerimizde olup tarafımızdan takip edilmektedir. Kimyasalların sorumlu bir biçimde elleçlenmesini, ürünlerimizin güvenli üretimini, tedarik zincirinde güvenli bir şekilde sevk edilmesini ve müşterilerimiz tarafından emniyetle kullanılmasını teşvik etmekteyiz.

Tüzük kapsamındaki gelişmeler, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) resmi web sitesinden güncel olarak izlenmektedir. Bu kapsamda Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın yayımladığı “Çok Yüksek Dikkat Gerektiren Maddeler “ Aday Listesini (SVHC Candidate list), tüzük kapsamında yayımlanan İzne Tabi Maddeler Listesini (Annex XIV) ve Kısıtlamalar Listesini (Annex XVII) bunlara yapılan ekleme ve güncellemeleri de takip etmekteyiz.

REACH Tüzüğü hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki web sitelerinde bulunabilir:

Cases