AkzoNobel, merkezi Hollanda'da bulunan küresel, yüksek performanslı bir boya ve kaplama üreticisidir. 1792'den bu yana boya sektörünün geleceğini, yaptığı yeniliklerle şekillendirmeye devam ediyor. AkzoNobel ürünlerini teknelerden binalara, arabalardan uçaklara, telefonlardan duvarlara ve ahşaba kadar her yerde görüyoruz. 

AkzoNobel’ in öncelikli amacı, ürünlerinin uygulandığı yüzeye kişilik kazandırmaktır. Geleceği düşünür ancak bugüne göre hareket eder. Yeni fikirler yaratmak ve müşterilerine sürdürülebilir çözümler geliştirmek konusunda iddialıdır. 

İşte bu nedenle 80'den fazla ülkede görev yapan yaklaşık 47.000 AkzoNobel çalışanının her biri mükemmelliğe bağlıdır. 

İş İlkeleri

AkzoNobel’in iş ilkeleri kendi değerleri üzerine kurulmuştur. Faaliyette bulunduğumuz her bölgede ve gerçekleştirdiğimiz her eylemde hedefimiz en yüksek performans ve davranış standartlarını oluşturmaktır.

Sorumluluklarımız

Biz müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve toplum için uzun vadeli değerler oluşturmaya kendimizi adadık. Sürdürülebilir kazançlar oluşturmanın, faaliyetlerimizde atılım yapabilmemizin ve gelişim sağlamamızın ön koşulu olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.

AkzoNobel müşterilerinin başarısını kendisine hedef olarak seçmiş ve bunu gerçekleştirmeye odaklanmıştır. Bunu hayata geçirebilmek amacıyla, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürün ve kaliteli hizmet anlayışı sunmanın gerektiğinin bilincindedir. AkzoNobel kaliteli ürünün ancak sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluk ile mümkün olduğu doğrusunu ilke olarak kabul eder.

AkzoNobel şirket hissedarlarının, yapmış oldukları yatırımların karşılığında rekabetçi kârlar elde etmelerini amaçlar ve bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla çalışır.

Çalışanlarımız güvenli ve sağlıklı koşullarda, güzel bir ortamda çalışmayı hak ederler. Sorumluluğumuzun yapılacak iş için en uygun personeli seçmek, personelimizin kişisel ve profesyonel anlamda gelişimlerini sağlama konusunda onları cesaretlendirmek olduğunun bilincindeyiz. Bunun yanında, çocuk tacizi ve istismarına karşı durmanın sorumluluğu ile hareket ederiz.

AkzoNobel sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla hareket eder. Faaliyette bulunulan ülkenin yasalarına uymayı esas alır ve temel insan haklarına saygı göstererek, sağlık, güvenlik ve çevre standartları oluşturmaya gereken önemi verir.
 

Serbest Girişim

AkzoNobel serbest girişim ve haklı rekabeti destekler. Müşterilerinin ihtiyaçlarını rakipleri ile kıyaslandığında daha hızlı, daha iyi ve daha ayrıcalıklı olarak karşılamayı amaç edinir. Bu sebeple, rekabet kanunları çerçevesinde, güçlü fakat adil bir şekilde rekabet eder.
 

İş Dürüstlüğü

AkzoNobel ticaret eylemlerinde dürüst ve adaletli olma konusunda ısrarcıdır.

  • Rüşvete ve iş etiğine uymayan tüm eylemler kesinlikle yasaklanmıştır. 
  • Çıkar çatışmalarından kaçınmayı hedefleriz. 
  • İşletme faaliyetleri kayıt altına alınır ve gerektiğinde her türlü denetime açık durumdadır.
     

Toplumsal Aktiviteler

Çalışanlarımızı, çıkar çatışmalarına sebebiyet vermedikleri sürece, toplumsal aktivitelere katılmaları konusunda yüreklendiriyoruz. AkzoNobel şirketleri siyasi partilere, parti kuruluşlarına, şubelerine ya da temsilciliklerine para yardımında yahut bağışta bulunmaz.
 

İletişim

AkzoNobel yüksek derecede mahremiyet gerektiren konular haricinde, gerçeğe dayanan ve uygun zamanlı iletişim kurmayı amaç edinir.