Şirketimize yaptığınız staj başvuru kapsamında şirketimiz tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın) 5/2 maddesi gereğince açık rızanızı gerektirmeyen istisnalara / hukuki sebeplere dayalı işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza şirketimizin “Stajyer Adayı - Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” ile yapılmıştır.

Ancak KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, aşağıda belirtilen durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde, kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla işlenecektir ve yurtiçinde ve yurtdışına belirtilen kişilere / yerlere aktarılacaktır. Verdiğiniz açık rızanızı herhangi bir gerekçe göstermeksizin şirketimize başvurarak dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

1.    Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve yurtiçinde aktarılmasına ilişkin açık rızanız:

(Din ve kan grubu bilgileriniz şirketimizde herhangi bir kategoride işlenmemektedir. Din ve kan grubu bilgileriniz, içerisinde din ve kan grubu bilginiz bulunan kimlik belgenizin / fotokopisinin aşağıda sayılan faaliyetler kapsamında işlenmek mecburiyetinde olduğundan kayıtlara girmektedir. Bu nedenle din ve kan grubu bilginiz kimliğinizin / fotokopisinin işlenmesi ile birlikte aşağıda sayılan amaçlarla işlenecektir ve aşağıda belirtilen hizmet sağlayıcılara / tedarikçilere aktarılacaktır.)

Kimliğinizde din ve kan grubu bilgilerinin yer alması durumunda, din ve kan grubu bilgileriniz kimlik belgenizin / fotokopisinin işlenmesi ile birlikte;

• Stajyer adaylarının başvuru ile stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bu kapsamda kişisel verilerinizin kayıt altına alınması,staj başvurunuzun değerlendirilmesi, 

• Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi, 

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında gerektiğinde yüz yüze yapacağımız staj görüşmeleri için adınıza seyahat organizasyonun, konaklama rezervasyonun yapılması, uçak/tren/otobüs biletlerin alınması amaçlarıyla KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenecektir.

• Ayrıca insan kaynakları süreçlerinin planlanması kapsamında ileride şirketinizde veya Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinde özelliklerinize uygun bir pozisyonun açılması ihtimaline karşı diğer kişisel verileriniz ile birlikte 2 yıllık süreyle saklanacaktır.

Din ve kan grubu bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla kimlik belgenizin / fotokopisinin aktarılması ile birlikte seyahat organizasyonun yapılması amacıyla seyahat ile vize acentesi, otel, organizasyon / danışmanlık şirketine, dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi amacıyla eğitmenlere / eğitim kuruluşları gibi ilgili hizmet sağlayıcılara / tedarikçilere aktarılacaktır.  

Stajyer Adayı Açık Rıza Beyanı (Stajyer adayı tarafından doldurulması ve imzalanması gerekir):
“Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” ve bu “Stajyer Adayı Açık Rıza Metninde” yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda içerisinde din ve kan grubu bilgilerim bulunan kimlik belgemin / fotokopisinin şirketiniz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla işlenmesine, belirtilen kişilere / yerlere aktarılmasına, şirketinizde veya Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinde özelliklerime uygun bir pozisyonun açılması ihtimaline karşı staj başvuru kapsamında paylaştığım diğer kişisel verilerim ile birlikte 2 yıllık süreyle saklanmasına;

18 yaş altında olan çocuklar adına ebeveynlerden biri, yukarıdaki bilgilerin / imza satırın altına “18 yaş altında (…) isimli kızım / oğlum adına beyan ediyorum” şeklinde beyanda bulunmaları rica olunur.

Açık rızam var (    )       Açık rızam yok (    )
______________________________   ______________________________  
Tarih   Ad, Soyad, İmza

2.    Kişisel verilerinizin şirketimizin operasyonel birliği nedeniyle yurtiçinde Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye  aktarılmasına ilişkin açık rızanız:

Şirketimiz ile Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (Kansai Altan) şirketlerinin ortaklarındaki kesişmeler nedeniyle,  bazı iş faaliyetleri ve süreçleri, örneğin insan kaynakları yönetimi süreçleri, bilgi teknoloji ve bilgi işlem süreçleri, iki şirket adına ortak departmanlar tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimizde staj başvurunuza uygun pozisyonunun bulunmaması durumunda, staj başvurunuz Kansai Altan şirketi nezdinde de değerlendirilmektedir.  Bu nedenlerle staj başvurunuz kapsamında paylaştığınız ve “Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” belirtilen kişisel verileriniz (online staj görüşmelerinde yapılan görüntü / video ve ses kayıtları dahil) zorunlu olarak Kansai Altan şirketine de aktarılmaktadır.  Açık rızanıza binaen kişisel verileriniz ayrıca Kansai Altan şirketi tarafından da insan kaynakları süreçlerinin planlanması kapsamında ileride özelliklerinize uygun bir pozisyonun açılması ihtimaline karşı 2 yıllık süreyle saklanmakta olup,  bu süre içerisinde uygun bir pozisyonun açılması durumunda Kansai Altan şirketi de sizinle telefon, sms ve e-mail yoluyla iletişime geçecektir. 

Stajyer Adayı Açık Rıza Beyanı (Stajyer adayı tarafından doldurulması ve imzalanması gerekir):
“Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” ve bu “Stajyer Adayı Açık Rıza Metninde” yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda staj başvurum kapsamında paylaştığım ve “Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” belirtilen tüm kişisel verilerimin yurtiçinde Kansai Altan şirketine aktarılmasına, Kansai Altan şirketi tarafından da 2 yıllık süreyle saklanmasına ve bu süre içerisinde uygun pozisyonun açılması durumunda Kansai Altan şirketinin de benimle iletişime geçmesine;

18 yaş altında olan çocuklar adına ebeveynlerden biri, yukarıdaki bilgilerin / imza satırın altına “18 yaş altında (…) isimli kızım / oğlum adına beyan ediyorum” şeklinde beyanda bulunmaları rica olunur.

Açık rızam var (    )   Açık rızam yok (    )
______________________________  ______________________________ 
Tarih Ad, Soyad, İmza

3. Online staj görüşmeleri kapsamında görüntü / video ve ses kayıtlarının yapılmasına, saklanmasına ve bu kayıtların şirketimizin kullandığı uygulamalar nedeniyle yurtdışına aktarılmasına ilişkin açık rızanız:

Şirketimizle online staj görüşmelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, kullanılan uygulamalar (örneğin Skype, MS Teams) kapsamında görüntü / video ve ses kayıtlarınız yapılmaktadır, bu görüntü ve ses kayıtlarınız ileride özelliklerinize uygun bir pozisyonun açılması ihtimaline karşı 2 yıllık süreyle saklanmaktadır, görüntü ile ses kayıtlarınız ve “Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde" belirtilen diğer kişisel verilerinizden söz konusu kayıtlar kapsamında açıklananlar şirketimizin online staj görüşmelerinin yapılması amacıyla kullandığı Microsoft uygulamaları nedeniyle yurtdışına Microsoft’a aktarılacaktır ve Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır.  

Stajyer Adayı Açık Rıza Beyanı (Stajyer adayı tarafından doldurulması ve imzalanması gerekir):
“Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” ve bu “Stajyer Adayı Açık Rıza Metninde” yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda online staj görüşmeleri kapsamında görüntü / video ve ses kayıtlarının yapılmasına, bu kayıtların 2 yıllık süreyle saklanmasına, kullanılan uygulamalar nedeniyle görüntü / video ve ses kayıtlarının ve “Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde" belirtilen diğer kişisel verilerimden söz konusu kayıtlar kapsamında açıklananların yurtdışına Microsoft’a aktarılmasına ve Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanmasına;

18 yaş altında olan çocuklar adına ebeveynlerden biri, yukarıdaki bilgilerin / imza satırın altına “18 yaş altında (…) isimli kızım / oğlum adına beyan ediyorum” şeklinde beyanda bulunmaları rica olunur.

Açık rızam var (    )   Açık rızam yok (    )
______________________________  ______________________________ 
Tarih      Ad, Soyad, İmza


4.    Bilgi teknoloji uygulamaları nedeniyle kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin açık rızanız:

a.    Şirketimizin bilgi teknoloji ve bilgi işlem süreçlerinin, bilgi güvenliği süreçlerinin, şirket içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kullandığı Microsoft Office365 gibi uygulamalar kapsamında açık rızanıza binaen “Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” belirttiğimiz kişisel verileriniz yurtdışına Microsoft’a aktarılmakta olup,  Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır. 

b.    Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi, bunun için online eğitim / sınav uygulamalarının / programların kullanılması amacıyla bu uygulamalar / programlar ile ilgili hizmetleri aldığımız yurtdışında Hollanda’da bulunan ilgili hizmet sağlayıcısına / tedarikçiye ad, soyad gibi kimlik bilgileriniz, sınav sonuçları gibi mesleki deneyim bilgileriniz aktarılmaktadır, bu kişisel verileriniz hizmet sağlayıcının / tedarikçinin kişisel verilerini depoladığı Amazon Web Services bulut tabanlarında ve hizmet sağlayıcının / tedarikçinin Almanya’da bulunan serverlerinde depolanmaktadır. 

c.    Şirketimizin personel özlük işlerinin ve insan kaynakları yönetim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında stajyer adaylarının bilgilerinin kayıt edilmesi, özlük bilgilerinin tutulması ve görevlendirme süreçleri gibi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız  personel özlük işleri ve insan Kaynakları IT / yazılım programı / uygulaması nedeniyle “Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” belirttiğimiz kişisel verileriniz bilgi teknoloji / IT / yazılım hizmetleri aldığımız Avrupa’da bulunan SAP şirketine aktarılmakta olup, SAP şirketinin Avrupa’da bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır. 

d.    Şirketimizin personel özlük işlerinin ve insan kaynakları yönetim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında stajyer adaylarının bilgilerinin kayıt edilmesi, özlük bilgilerinin tutulması ve görevlendirme süreçleri gibi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla whatsapp aplikasyonunun kullanılması durumunda, bu bilgilendirme metninde belirttiğimiz kişisel verileriniz whatsapp aplikasyonu/uygulamasına aktarılmakta olup, veri merkezlerinde/bulut tabanlarında depolanacaktır.

e.    Stajyer Adayı Açık Rıza Beyanı (Stajyer adayı tarafından doldurulması ve imzalanması gerekir):
“Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” ve bu “Stajyer Adayı Açık Rıza Metninde” yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda ve yukarıda belirtilen amaçlarla  “Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde” belirtilen kişisel verilerimin yurtdışına Microsoft’a aktarılmasına, Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanmasına, Avrupa da bulunan SAP şirketine aktarılmasına, SAP şirketinin Avrupa’da bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanmasına, ayrıca ad, soyad gibi kimlik bilgilerimin, sınav sonuçları gibi mesleki deneyim bilgilerimin online eğitim / sınav uygulamalarının / programların kullanılması amacıyla bu uygulamalar / programlar ile ilgili hizmetleri aldığınız yurtdışında Hollanda’da bulunan ilgili hizmet sağlayıcısına / tedarikçiye aktarılmasına, hizmet sağlayıcının / tedarikçinin kişisel verilerini depoladığı Amazon Web Services bulut tabanlarında ve hizmet sağlayıcının / tedarikçinin Almanya’da bulunan serverlerinde depolanmasına; ; whatsapp aplikasyonu/uygulaması kullanılması durumunda whatsapp veri merkezlerinde/bulut tabanlarında depolanmasına;

18 yaş altında olan çocuklar adına ebeveynlerden biri, yukarıdaki bilgilerin / imza satırın altına “18 yaş altında (…) isimli kızım / oğlum adına beyan ediyorum” şeklinde beyanda bulunmaları rica olunur.

Açık rızam var (    )    Açık rızam yok (    )
______________________________   ______________________________  
Tarih   Ad, Soyad, İmza