Her yıl üniversitelerin çeşitli bölümlerinden öğrencilere, sınırlı bir kontenjan çerçevesinde yaz stajı imkânı sağlıyoruz. 

Staj programı kapsamında değerlendirilecek aday öğrencilerin, staj zorunluluğunun bulunması ve 5510 no'lu yasa gereğince eğitim kurumunca sigortalarının yapılması ve sigorta priminin ödenmesi şartları aranmaktadır. 

Staj Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Staj başvuruları, KVKK’ya uygun şekilde web sitemizde yer alan staj başvuruları linkinden gerçekleştirilir.

Gelen başvurular ön değerlendirmeden geçirildikten sonra uygun kriterleri sağlayan stajyer adayları ile telefon mülakatları yapılır. Seçme sürecinde, öğrencilerin stajının zorunlu olup olmaması, sigortasının eğitim kurumunca karşılanması, not ortalaması, staj yapması gereken/staj yapmak istediği bölümdeki beklenti ve istekler göz önüne alınarak değerlendirme yapılır ve yerleştirmeler gerçekleştirilir. Staj sonrasında tüm öğrenciler, ilgili birim yöneticisi ve İnsan Kaynakları tarafından değerlendirilir ve takip edilir.