Ürün sorumluluğunu sadece mevzuatın bir parçası olarak değil, iş stratejimizin bütünleyici bir elementi olarak görüyoruz. Risk değerlendirmesi ve mevzuata uyum temelinde belirlediğimiz hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçiriyoruz. Ürün sorumluluğu uygulamalarında öne çıkan fonksiyonlarımız şunlardır: 

  • Araştırma
  • Satış ve pazarlama
  • Teknik servis
  • Mevzuata uyum
  • Sağlık, güvenlik ve çevre
  • Satın alma
  • Sevkiyat

Sürdürülebilir Ürünler

  • AkzoNobel Kemipol, teknik ve ekonomik performans üstünlüğünün yanında çalışanlarına, topluma, müşterilerine ve doğaya karşı minimum risk içeren ürünleri geliştirir ve sunar.
  • Kurşun içeren ürünlere muadil kurşun içermeyen ürünler, daha kısa sürede daha az enerji kullanımıyla uygulanabilecek ürünler ve yüksek katılı ürünler tasarlar.
  • Su bazlı ürün tasarımını ve kullanımını destekler.

Çevreyi ve İnsanları Korumak

REACH Tüzüğü (EC no 1907/2006), AB ve EEA-EFTA ülkelerine ihracat yapan ya da ihracata yönelik hizmet veren bizim gibi firmalara yeni yükümlülükler getirmiştir. İnsan sağlığı ve çevrenin daha fazla korunmasına olan katkısı ve hayvan testlerinin azaltılmasına yönelik hedefi nedeniyle bu tüzüğü çok önemli buluyoruz.

İhraç etmekte olduğumuz maddelerimizin kayıt sorumluluğu ikmalcilerimizde olup tarafımızdan takip ediliyor. Kimyasalların sorumlu bir biçimde elleçlenmesini, ürünlerimizin güvenli üretimini, tedarik zincirinde güvenli bir şekilde sevk edilmesini ve müşterilerimiz tarafından emniyetle kullanılmasını teşvik ediyoruz.

Tüzük kapsamındaki gelişmeler, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) resmî web sitesinden güncel olarak izleniyor. Bu kapsamda Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın yayımladığı “Yüksek Dikkat Gerektiren Maddeler” Aday Listesini (SVHC Candidate List), tüzük kapsamında yayımlanan “İzne Tabi Maddeler” Listesini (Annex XIV), “Kısıtlamalar Listesini” (Annex XVII) ve bunlara yapılan ekleme ve güncellemeleri de sürekli takip ediyoruz.

 

echa clepa