Hayatın tüm renklerini korumak için çalışıyoruz! 


Sağlık, güvenlik, çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme amacımıza ulaşmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Üçlü Sorumluluk ilkelerini uyguluyoruz.

Sağlık


Tüm faaliyetlerimizi, çalışanlarımızın ve
diğer insanların sağlığına
zarar gelmesini önleyecek
şekilde sürdürüyoruz.

Güvenlik 


 Çalışanlarımızın, hizmet veren ve alt işverenlerimizin faaliyetlerinde
meydana gelebilecek kazaların
ve tehlikeli olayların önlenmesi
için çaba gösteriyoruz.

Çevre


Uygun tasarım, üretim, dağıtım, kullanım
ve bertaraf uygulamalarıyla faaliyet ve
ürünlerimizin çevre üzerindeki
etkisini önlüyor ve azaltıyoruz.

 

Politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek sürekli gelişim için:

 • Sağlık, güvenlik ve çevre (SGÇ) çalışmalarını şirket faaliyetlerinin bütünleşik bir parçası olarak sürdürüyoruz.
 • Yürürlükteki mevzuata, Üçlü Sorumluluk ilkelerine, grup şirketi direktiflerine, müşteri şartlarına ve kabul edilen diğer uygunluk yükümlülüklerine uygun hareket ediyoruz.
 • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek yaralanmaların, sağlığın bozukluklarının önlenmesi, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için tehlikeleri ortadan kaldırarak sağlık ve güvenlik risklerini azaltıyor, koruma önlemleri belirleyip uyguluyoruz.
 • SGÇ yönetim sisteminin performansını ölçülebilir hedeflerle takip ediyor, sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.
 • Çalışanların, SGÇ konularında danışma ve katılım göstermesini ve farkındalığın arttırılmasını sağlıyoruz.
 • Müşterilere, taşeronlara ve ürünlerinden/faaliyetlerinden etkilenen diğer kişilere/kurumlara gerekli SGÇ bilgilerini sağlıyoruz.
 • Ürün ve proseslerin SGÇ boyutlarını araştırma faaliyetleriyle iyileştirirken yaşam döngüsünü daima göz önünde bulunduruyoruz.
 • Ürün ve faaliyetlerin SGÇ boyutlarını iyileştirmek için çalışanların öneriler yapmasını teşvik ediyoruz.
 • Acil durumların her zaman oluşabileceğinin bilincindeyiz ve acil durumları her koşul altında tam hazırlık ve koordinasyon ile yönetiyoruz.
 • Tüm tutuşma kaynaklarını kontrol altında tutuyor ve işimize ait yangın risklerini en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. En yüksek seviyede önlem alıyor, alınan önlemlerin etkinliğini değerlendiriyoruz.
 • Enerjiyi verimli kullanma projeleri üretiyor ve yeşil enerji kaynaklarının kullanımına odaklanıyoruz.
 • Kaynaklarımıza değer veriyoruz. Su ve enerji başta olmak üzere tüm israfları ortadan kaldırmayı veya azaltmayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımı mümkünse kaynağında, değilse süreçler ve önlemler ile gerçekleştiriyoruz.
   

Üçlü Sorumluluk®


Üçlü Sorumluluk® (Responsible Care®); Kimya Sanayii tarafından tüm dünyada çalışan sağlığı, teknik emniyet ve çevre koruma, enerji verimliliği, kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır.

İlk olarak 1985 yılında, Kanada Kimya Sanayicileri Derneği tarafından ortaya atılmış ve daha sonra dünyaya yayılarak, şu anda 50'den fazla ülkede uygulama alanı bulmuştur.

1998 yılından beri taahhüdünü sürdürdüğümüz Üçlü Sorumluluk® kapsamında; teknik ve ekonomik performans üstünlüğünün yanında çalışanlarımıza, topluma, müşterilerimize ve doğaya karşı minimum risk içeren ürünleri geliştirmeyi, üretmeyi ve sunmayı ilke hâline getirdik. Bu bilinçle hareket ediyor ve sürekli olarak geliştirme gerçekleştiriyoruz.

Küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, hayvan ve bitki tür çeşitliliğinin azalması, hava, su ve toprak kirliliğinin yaygınlaşması gibi olumsuz sonuçlar, çevresel sorunların küresel boyutlara ulaştığını gösteriyor. Bu sebeple, ekonomik ve çevresel atmosferin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Üretimden teslimata kadar gerçekleşen tüm süreçlerde kullanılan enerjinin çevresel sorunlara, CO2 emisyonlarına ve küresel ısınmaya etkisi olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Çevre dostu ürünler kullanarak ve teknolojiler geliştirerek, her operasyonda enerji kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde birçok ülke tarafından imzalanan Kyoto Protokolü‘nün bir gereği olarak, grup şirketimiz AkzoNobel‘in CO2 emisyonlarını azaltma hedefine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

AkzoNobel Kemipol tesislerinde oluşan tüm atıklar yönetmeliklere uygun olarak sınıflandırılır, depolanır, taşınır ve bertaraf edilir. Sürdürülebilir gelişme ilkesine uygun olarak atıkların geri kazanım/geri dönüşüm imkânlarının araştırılması şirketimizin öncelikli hedefleri arasındadır.

Temiz bir çevre için bireysel bilinçlenme son derece önemlidir. Bu amaçla, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor ve farkındalığı yüksek tutarak sektöre öncülük ediyoruz.